• CWR Plant

    Nhà máy CWR

    Nhà máy hoàn chỉnh tái chế tái chế chất thải phá dỡ Nhà máy hoàn chỉnh tái chế chất thải phá dỡ, chủ yếu cho xây dựng đô thị, các khối bê tông cốt thép, bê tông trơn, gạch ngói, gỗ và các vật liệu khác được sản xuất từ ​​việc phá dỡ nhà cửa bị hỏng, phân loại, sàng lọc, bê tông và gạch khối trở thành cốt liệu và cát, để làm bê tông hoặc gạch không nung, nhựa, gỗ, sắt được phân loại để tái chế, chuyển rác thành các nguồn sẵn có ■ Nó ...