CL-2000 tham gia xây dựng đường ở quận Stavropol

CL-1500 bước lên tàu Izhevsk và bắt đầu sứ mệnh làm việc của riêng mình

AMP CL-1500 thứ ba ở Novosibirsk

Khách hàng ở Kazan đã lắp đặt chiếc CL-1500 thứ ba